VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa

na opowiadanie młodzieży.

Dnia 15 maja 2023 r. minął termin drugiego etapu VI edycji Konkursu na opowiadanie im. Bolesława Prusa. Wpłynęło 35 odwołań. Dając uczestnikom tę szansę kierowaliśmy się dwoma podstawowymi przesłankami. Po pierwsze, nasze wcześniejsze doświadczenia wskazywały na to, że jurorzy czasami przeoczali opowiadania, które później w czasie ponownej lektury uznaliśmy za wartościowe (to znaczy Piotr Kotlarz i współpracujący przy konkursie od samego początku i jego współinicjator, Jan Jackowicz-Korczyński). Po drugie uważamy, że możliwość odwołania jest swego rodzaju „szkołą”, treningiem, dla przyszłych pisarzy, którzy w przyszłości będą musieli do swej twórczości przekonać ewentualnych wydawców. To bardzo ważne, czy mamy przekonanie odnośnie do tego, że to co robimy ma wartość i że potrafimy bronić swych prac.

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation